Bendrosios pirkimo sąlygos

 

1. MOKĖJIMO SĄLYGOS

1.1. Kiekvienas užsakymas atliekamas apmokėjus išankstinę sąskaitą. PIRKĖJAS turi sumokėti sąskaitą per 5 darbo dienas, kitaip užsakymas bus nutrauktas.
1.2. PARDAVĖJAS į išankstinę sąskaitą gali pridėti papildomas prekių transportavimo išlaidas.
1.3 Prekių pristatymas vykdomas tik Baltijos šalių teritorijose per paštomatus arba kurjeriu. PIRKĖJAS gali atsiimti prekes pats, be pristatymo išlaidų, PARDAVĖJO prekių išdavimo punkte adresu Liepkalnio 97, Vilnius LT02121, Lietuva.
1.3.1. Mažos siuntios iki 30kg ir neviršijančios 41 x 38 x 64 cm siunčiamos į paštomatus, esančius arčiausiai PIRKĖJO, išskyrus tuos atvejus, kai PIRKĖJAS užsakyme prašo siųsti kurjeriu, arba nurodo kitą paštomatą.
1.3.2. Siuntos, viršijančios aukščiau minėtus matmenis, siuntos į šalies (Baltijos šalių) dalis be paštomatų, ar easnt kt. trukdžiams, neleidžiantiems siuntas siųsti paštomatu, bus siunčiamos kurjeriu.
1.4. PARDAVĖJAS užtikrina, jog laikysis numatomų pristatymo terminų (1-5 d.d.), kai tai įmanoma. Išskyrus tuos atvejus, kai dėl nenumatytų trigdžių prekė negali būti pristatyta laiku arba prekės nebėra sandėlyje. PARDAVĖJAS privalo apie tai informuoti PIRKĖJĄ. Pristatymas niekuomet neviršys 30dienų.
1.5. PIRKĖJAS pirkdamas prekes patvirtina, jog yra susipažinęs su bendrosiomis pirkimo taisyklėmis.
1.6. Teisę pirkti e-parduotuvėje turi juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18m., išskyrus atvejus, kai jaunesni nei 18m. turi globėjų sutikimą.
1.7. PARDAVĖJAS pasilieka teisę keisti tinklapyje esantį turinį ir kainas. Tuo atveju, jeigu užsakymo metu pasikeičia produkto kaina, bus naudojama sena kaina.
1.8. Prekės gali skirtis nuo prekių, pateiktų nuotraukose.
1.9. PARDAVĖJAS sumoka visus PARDAVĖJO banko ir banko korespondento mokesčius, o PIRKĖJAS sumoka visus PIRKĖJO banko mokesčius.
1.10. Abi šalys sutinka, kad jei PARDAVĖJAS nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šias sąlygas ar kitus įsipareigojimus, PIRKĖJAS turi teisę sulaikyti bet kokią PARDAVĖJUI mokėtiną atitinkamo dydžio sumą (arba atitinkamo dydžio mokėtinos sumos dalį). Minėtos sumos mokėjimas gali būti sulaikomas tol, kol tinkamai įvykdomas įsipareigojimas.

2. GARANTIJA IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

2.1. PIRKĖJAS turi teisę per 14 dienų nuo prekės įsigyjimo datos grąžinti kokybiškas prekes, nepateikdamas jokios priežasties.
2.1.2. Ši teisė negalioja, jeigu prekės, išimtos iš pakuotės, neįmanoma grąžinti dėl higienos ar karantino priežasčių.
2.2. Kiekviena asmeniniui (ne komerciniui) tikslui naudojama prekė įstatymiškai turi 24 mėnesių garantinį laikotarpį, kuris apiima prekės trūkūmus, kurie yra PARDAVĖJO kaltė.
2.2.2. Garantija negalioja prekėms, kurios turi:

  • Savavalio ardymo, gadinimo požymius arba trūkūmus, kurie yra PIRKĖJO kaltė.
  • Trūkūmus, sukeltus nekontroliuojamų reiškinių ir stichijų, tokių kaip lietus ir saulės spinduliai;
  • Trūkūmus, sukeltus netinkamo laikymo sąlygų, cheminių pažeidimų, skysčių.
  • Produkto susidėvėjimo ar kitokio išvaizdos pasikeitimo dėl naudojimo;
  • Trūkumus, sukeltus produkto maksimalios apkrovos viršijimo.

2.3. PIRKĖJAS turi teisę reikalauti grąžinti arba pakeisti prekes, kurių pakuotė siuntimo metu buvo pažeista, be jokių papildomų mokesčių. T.y. jeigu pakuotė buvo atidaryta, pradurta, suplėšyta ar kitaip žymiai pažeista.
2.4. PIRKĖJAS turi teisę reikalauti nemokamai prekes pakeisti, jeigu prekės trūkumai yra PARDAVĖJO arba kurjerio kaltė.
2.5. PIRKĖJAS, grąžinandamas arba keisdamas prekes, turi turėti pirkimą įrodantį dokumentą, t.y sąskaitą.
2.6. PIRKĖJAS, už grąžinamų prekių saugų atvykimą atgal pas PARDAVĖJĄ atsako pats.
2.7. PARDAVĖJAS užtikrina, kad faktiškai pristatytų prekių asortimentas, kiekis atitinka nurodytus pristatymo dokumentuose.
2.8. Šalys sutaria, kad jeigu po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo neatitinka/keičiasi tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi PIRKĖJO mokėtinas atlygis, PIRKĖJUI pareikalavus,  PARDAVĖJAS turi dokumentais įforminti minėtų aplinkybių pasikeitimus.
2.9. Aptikus prekių perteklių, PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti priimti neužsakytas prekes ir už jas nemokėti, o PARDAVĖJAS turi jas atsiimti. 

3. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

3.1. PARDAVĖJAS privalo laikytis PIRKĖJO pakavimo, ženklinimo ir transportavimo nurodymų.
3.2. Pakuotėje pastebėjus prekių trūkumų, palyginti su nurodytu kiekiu ant pakuotės etiketės, PARDAVĖJAS įsipareigoja padengti trūkstamo kiekio vertę, bet PIRKĖJAS turi tai įrodyti.

4. DOKUMENTAI 

4.1. Prekių transportavimo, pirkimo, pardavimo, tikslinantys dokumentai turi atitikti apskaitos įstatymų reikalavimus. Jei PIRKĖJAS nustato, kad dokumentuose yra klaidų ar trūksta dokumentų, PIRKĖJAS įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti PARDAVĖJĄ, o PARDAVĖJAS įsipareigoja pateikti teisingus dokumentus ne vėliau nei per 3 darbo dienas.
4.2. PARDAVĖJO pateikiamoje išankstinėje sąskaitoje turi būti nurodyti tokie duomenys: PARDAVĖJO prekės kodas, pavadinimas, kaina, nuolaidos, kiekis, PARDAVĖJAS, PIRKĖJAS, valiuta, užsakymo numeris, pristatymo adresas.
4.2.1. Sąskaitoje pateikti duomenys turi sutapti su pirkimo užsakyme pateiktais duomenimis ir atitikti sutarties reikalavimus, jei šiuo klausimu šalys nesusitaria kitaip.
4.2.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja išsiųsti PIRKĖJUI elektroniniu paštu sąskaitą ne vėliau nei prieš 1 darbo dieną iki prekių pristatymo.
4.2.3. Jei PARDAVĖJAS laiku neišsiunčia sąskaitos PIRKĖJUI elektroniniu paštu arba neišsiunčia jos visai, PIRKĖJAS turi teisę priimti prekes savo darbo valandų metu tą pačią dieną, nukelti prekių priėmimą į kitą darbo dieną.

5. KOKYBĖ IR SAUGUMAS

5.1. PIRKĖJAS, perkant prekes iš epack.lt sutinka, jog PIRKĖJO asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės PVM kodas ir kiti pirkimo duomenys, tokie kaip prekių pavadinimai, kiekis, krepšelio suma, pirkimo data ir, kai reikia, asmens kodas, bus saugomi remiantis atitinkamais buhalterinės apskaitos ir mokesčių įstatymais. PARDAVĖJAS įsipareigoja duomenis naudoti tik apskaitos, sąskaitų faktūrų sudarymo ir operacijų dokumentavimo tikslais.
5.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja pirkimo metu pateiktos konfidencialios informacijos neperduoti trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja atitinkami teisės aktai.
5.3. Šio tinklapio turinys negali būti kopijuojamas ar naudojamas be PARDAVĖJO sutikimo.
5.4. PARDAVĖJAS garantuoja PIRKĖJUI, kad parduodamos prekės yra geros kokybės, be matomų ir nematomų defektų ir atitinka jų numatytą paskirtį.
5.5. Parduodamų prekių ir pakuočių saugumas ir kokybė privalo atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinius reikalavimus, o kartu ir tos šalies, kurioje prekės bus parduodamos galutiniams vartotojams, reikalavimus.
5.6. Šalys susitaria, kad PIRKĖJAS turi teisę pateikti pretenzijas dėl prekių kokybės defektų iškart pastebėjęs defektus arba periodiškai dėl prekių kokybės defektų, pastebėtų per atitinkamą laikotarpį.