Naudojimo sąlygos


Privatumo politiką galite rasti paspaudę čia


BENDROSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

1. MOKĖJIMO SĄLYGOS

1.1. Kiekvienas užsakymas atliekamas apmokėjus išankstinę sąskaitą. PIRKĖJAS turi sumokėti sąskaitą per 5 darbo dienas, kitaip užsakymas bus anuliuotas.
1.2. PARDAVĖJAS į išankstinę sąskaitą gali pridėti papildomas prekių transportavimo išlaidas.
1.3 Prekių pristatymas vykdomas tik Baltijos šalių teritorijose per paštomatus arba kurjeriu. PIRKĖJAS gali atsiimti prekes pats, be pristatymo išlaidų, PARDAVĖJO prekių išdavimo punkte adresu Liepkalnio 97, Vilnius LT02121, Lietuva.
1.3.1. Mažos siuntos iki 30kg ir neviršijančios 41 x 38 x 64 cm siunčiamos į paštomatus, esančius arčiausiai PIRKĖJO, išskyrus tuos atvejus, kai PIRKĖJAS užsakyme prašo siųsti kurjeriu, arba nurodo kitą paštomatą.
1.3.2. Siuntos, viršijančios aukščiau minėtus matmenis, siuntos į šalies (Baltijos šalių) dalis be paštomatų, ar esant kt. trikdžiams, neleidžiantiems siuntas siųsti paštomatu, bus siunčiamos kurjeriu.
1.4. PARDAVĖJAS užtikrina, jog laikysis numatomų pristatymo terminų (1-5 d.d.), kai tai įmanoma. Išskyrus tuos atvejus, kai dėl nenumatytų trikdžių prekė negali būti pristatyta laiku arba prekės nebėra sandėlyje. PARDAVĖJAS privalo apie tai informuoti PIRKĖJĄ. Pristatymas niekuomet neviršys 30dienų.
1.5. PIRKĖJAS, pirkdamas prekes patvirtina, jog yra susipažinęs su bendrosiomis pirkimo taisyklėmis.
1.6. Teisę pirkti e-parduotuvėje turi juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18m., išskyrus atvejus, kai jaunesni nei 18m. turi globėjų sutikimą.
1.7. PARDAVĖJAS pasilieka teisę keisti tinklapyje esantį turinį ir kainas. Tuo atveju, jeigu užsakymo metu pasikeičia produkto kaina, bus naudojama sena kaina.
1.8. Prekės išvaizda gali skirtis nuo prekių, pateiktų nuotraukose.
1.9. PARDAVĖJAS sumoka visus PARDAVĖJO banko ir banko korespondento mokesčius, o PIRKĖJAS sumoka visus PIRKĖJO banko mokesčius.
1.10. Abi šalys sutinka, kad jei PARDAVĖJAS nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šias sąlygas ar kitus įsipareigojimus, PIRKĖJAS turi teisę sulaikyti bet kokią PARDAVĖJUI mokėtiną atitinkamo dydžio sumą (arba atitinkamo dydžio mokėtinos sumos dalį). Minėtos sumos mokėjimas gali būti sulaikomas tol, kol tinkamai įvykdomas įsipareigojimas.

2. GARANTIJA IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

2.1. PIRKĖJAS turi teisę per 14 dienų nuo prekės įsigijimo datos grąžinti kokybiškas nenaudotas ir nebandytas prekes, nepateikdamas jokios priežasties.
2.1.2. Ši teisė negalioja, jeigu prekės, išimtos iš pakuotės, neįmanoma grąžinti dėl higienos ar karantino priežasčių.
2.2. Kiekviena asmeniniam (ne komerciniam) tikslui naudojama prekė įstatymiškai turi 24 mėnesių garantinį laikotarpį, kuris apima prekės trūkumus, atsiradusius dėl PARDAVĖJO kaltės.
2.2.2. Garantija negalioja prekėms, kurios turi:

  • · Savavalio ardymo, gadinimo požymius arba trūkumus, atsiradusius dėl PIRKĖJO kaltės.
  • · Trūkumus, sukeltus nekontroliuojamų reiškinių ir stichijų, tokių kaip lietus ir saulės spinduliai;
  • · Trūkumus, sukeltus netinkamų laikymo sąlygų, cheminių pažeidimų, skysčių.
  • · Produkto susidėvėjimo ar kitokio išvaizdos pasikeitimo dėl naudojimo;
  • · Trūkumus, sukeltus produkto maksimalios apkrovos viršijimo.

2.3. PIRKĖJAS turi teisę reikalauti grąžinti arba pakeisti prekes, kurių pakuotė siuntimo metu buvo pažeista, be jokių papildomų mokesčių. T.y. jeigu pakuotė buvo atidaryta, pradurta, suplėšyta ar kitaip žymiai pažeista.
2.4. PIRKĖJAS turi teisę reikalauti nemokamai prekes pakeisti, jeigu prekės trūkumai yra PARDAVĖJO arba kurjerio kaltė.
2.5. PIRKĖJAS, grąžinandamas arba keisdamas prekes, turi turėti pirkimą įrodantį dokumentą, t.y sąskaitą.
2.6. PIRKĖJAS, už grąžinamų prekių saugų atvykimą atgal pas PARDAVĖJĄ atsako pats.
2.7. PARDAVĖJAS užtikrina, kad faktiškai pristatytų prekių asortimentas, kiekis atitinka nurodytus pristatymo dokumentuose.
2.8. Šalys sutaria, kad jeigu po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo neatitinka/keičiasi tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių, keičiasi PIRKĖJO mokėtinas atlygis, PIRKĖJUI pareikalavus,  PARDAVĖJAS turi dokumentais įforminti minėtų aplinkybių pasikeitimus.
2.9. Aptikus prekių perteklių, PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti priimti neužsakytas prekes ir už jas nemokėti, o PARDAVĖJAS turi jas atsiimti. 

3. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

3.1. PARDAVĖJAS privalo laikytis PIRKĖJO pakavimo, ženklinimo ir transportavimo nurodymų.
3.2. Pakuotėje pastebėjus prekių trūkumų, palyginti su nurodytu kiekiu ant pakuotės etiketės, PARDAVĖJAS įsipareigoja padengti trūkstamo kiekio vertę, bet PIRKĖJAS turi tai įrodyti.

4. DOKUMENTAI 

4.1. Prekių transportavimo, pirkimo, pardavimo, tikslinantys dokumentai turi atitikti apskaitos įstatymų reikalavimus. Jei PIRKĖJAS nustato, kad dokumentuose yra klaidų ar trūksta dokumentų, PIRKĖJAS įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti PARDAVĖJĄ, o PARDAVĖJAS įsipareigoja pateikti teisingus dokumentus ne vėliau nei per 3 darbo dienas.
4.2. PARDAVĖJO pateikiamoje išankstinėje sąskaitoje turi būti nurodyti tokie duomenys: PARDAVĖJO prekės kodas, pavadinimas, kaina, nuolaidos, kiekis, PARDAVĖJAS, PIRKĖJAS, valiuta, užsakymo numeris, pristatymo adresas.
4.2.1. Sąskaitoje pateikti duomenys turi sutapti su pirkimo užsakyme pateiktais duomenimis ir atitikti sutarties reikalavimus, jei šiuo klausimu šalys nesusitaria kitaip.
4.2.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja išsiųsti PIRKĖJUI elektroniniu paštu sąskaitą ne vėliau nei prieš 1 darbo dieną iki prekių pristatymo.
4.2.3. Jei PARDAVĖJAS laiku neišsiunčia sąskaitos PIRKĖJUI elektroniniu paštu arba neišsiunčia jos visai, PIRKĖJAS turi teisę priimti prekes savo darbo valandų metu tą pačią dieną, ar nukelti prekių priėmimą į kitą darbo dieną.

5. KOKYBĖ IR SAUGUMAS

5.1. PIRKĖJAS, pirkdamas prekes iš epack.lt sutinka, jog PIRKĖJO asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės PVM kodas ir kiti pirkimo duomenys, tokie kaip prekių pavadinimai, kiekis, krepšelio suma, pirkimo data ir, kai reikia, asmens kodas, bus saugomi remiantis atitinkamais buhalterinės apskaitos ir mokesčių įstatymais. PARDAVĖJAS įsipareigoja duomenis naudoti tik apskaitos, sąskaitų faktūrų sudarymo ir operacijų dokumentavimo tikslais.
5.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja pirkimo metu pateiktos konfidencialios informacijos neperduoti trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja atitinkami teisės aktai.
5.3. Šio tinklapio turinys negali būti kopijuojamas ar naudojamas be PARDAVĖJO sutikimo.
5.4. PARDAVĖJAS garantuoja PIRKĖJUI, kad parduodamos prekės yra geros kokybės, be matomų ir nematomų defektų ir atitinka jų numatytą paskirtį.
5.5. Parduodamų prekių ir pakuočių saugumas ir kokybė privalo atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinius reikalavimus, o kartu ir tos šalies, kurioje prekės bus parduodamos galutiniams vartotojams, reikalavimus.
5.6. Šalys susitaria, kad PIRKĖJAS turi teisę pateikti pretenzijas dėl prekių kokybės defektų iškart pastebėjęs defektus arba periodiškai dėl prekių kokybės defektų, pastebėtų per atitinkamą laikotarpį.

 

SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

1. BENDROS SĄLYGOS

1.1.Toliau išvardintos naudojimo sąlygos yra taikomos lankantis bei naudojantis Rumeks-NNZ svetainėje esančia informacija, įskaitant visus duomenis, failus ir pirminius kodus. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka su naudojimo sąlygomis, jis šia svetaine, bei joje esančiais pasiūlymais, naudotis negali.
1.2. Rumeks-NNZ išlaiko teisę vienašališkai ir be perspėjimo naudojimo sąlygas keisti ir modifikuoti. Rumeks-NNZ apie padarytus pakeitimus lankytojui praneš pagrindiniame puslapyje. 

2. AUTORINĖS TEISĖS IR VARTOTOJŲ TEISĖS

2.1. Visos teisės, nebent nurodyta kitaip, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, esančias šioje svetainėje, ir informacija esanti šioje svetainėje, įskaitant visus duomenis, failus ir pirminius kodus, priklauso Rumeks-NNZ.
2.2. Šia svetaine bei joje esančia informacija ir failais lankytojui leidžiama naudotis tik griežtai asmeniniams tikslams, kaip spausdinant arba siunčiantis informaciją į kietajį diską, tačiau laikantis taikytinuose ir teisės aktuose nustatytais apribojimais.
2.3. Draudžiama šioje svetainėje esančią informaciją, įskaitant visus duomenis, failus bei pirminius kodus, modifikuoti ir paveiksliukus naudoti be juos lydinčio teksto. Draudžiama bet kokią šios svetainės dalį saugoti ar dauginti kitame tinklapyje arba imituoti, jog kitas tinklapis atstovauja Rumeks-NNZ.
2.4. Lankytojas arba trečioji šalis negali sukurti nuorodos, gilios nuorodos, arba tinklų sąsajos tarp šios svetainės ir bet kurios kitos svetainės be raštiško sutikimo iš Rumeks-NNZ.
2.5. Kitoks svetainės naudojimas, išskyrus aukščiau išvardintas išimtis, yra draudžiamas. Visos teisės, kurios nebuvo paminėtos šiose naudojimo sąlygose, yra saugomos.

3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Rumeks-NNZ stengiasi, jog šioje svetainėje esanti informacija būtų teisinga, bet Rumeks-NNZ nesuteikia garantijos šios svetainės informacijos teisingumui ir išsamumui.
3.2. Lankytojas yra atsakingas už visos šios svetainės informacijos naudojimą ir pats lankytojas turi patikrinti informacijos teisingumą ir išsamumą.
3.3. Rumeks-NNZ nėra atsakinga už padarytą žalą, sukeltą šių veiksnių:

  • šios svetainės turinio ar informacijos naudojimo;
  • šioje svetainėje esančių nuorodų į kitas svetaines turinio naudojimo, arba bet kokios svetainės, kuri turi nuorodą į šią svetainę naudojimo;
  • trečiųjų šalių teisių pažeidimų, sukeltų dėl šioje svetainėje esančios informacijos naudojimo.

Aukščiau išvardinti punktai negalioja, jeigu žala yra sukelta dėl Rumeks-NNZ sąmoningų tikslų arba aplaidaus neatsargumo.
3.4. Jeigu susitarimai tarp lankytojo ir trečiųjų šalių yra vykdomi šioje svetainėje, Rumeks-NNZ jokiais būdais nedalyvauja šiuose susitarimuose . Šios naudojimo sąlygos tokiems sandoriams nėra taikomos ir Rumeks-NNZ nėra atsakinga už žalą ir susijusias pasekmes, sukeltas tokių sandorių.
3.5. Nors Rumeks-NNZ sieka užtikrinti 24 valandų prieigą prie šios svetainės, Rumeks-NNZ nėra atsakinga už bet kokią žalą, sukeltą nebūnant prieigos prie svetainės. Prieiga prie svetainės gali būti laikinai arba nuolatiniai sustabdyta be išankstinio perspėjimo. Rumeks-NNZ turi teisę, nenurodant priežasčių, bet kokiam lankytojui ar trečiajai šaliai nutraukti prieigą prie šios svetainės ir pasilieka teisę tą vykdyti, naudojantis techninėmis priemonėmis. Rumeks-NNZ nėra atsakinga už bet kokią to sukeltą žalą.

4. ĮRANGA

4.1. Lankytojas yra atsakingas už visą kompiuterinės įrangos ir kitų prietaisų įsigijimą, naudojimą ir priežiūrą, kurie reikalingi šios svetainės naudojimui. Rumeks-NNZ neatsako už bet kokią žalą, sukeltą lankytojo įrangai lankantis ar naudojantis šia svetaine.

5. ASMENINĖ INFORMACIJA

5.1. Lankytojo asmeninė informacija ar duomenys gali būti renkama ir apdorojama Rumeks-NNZ, jam lankantis šioje svetainėje. Informacija dėl lankytojų asmeninės informacijos rinkimo ir apdorojimo yra patalpinta Rumeks-NNZ Privatumo Politikoje.

6. TAIKOMI ĮSTATYMAI IR GINČAI

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymai turi viršenybę prieš šias naudojimo sąlygas ir bet kuriuos (kitus) susitarimus tarp lankytojo ir Rumeks-NNZ. Ginčai, neišspręsti abipusiu susitarimu, bus sprendžiami  Vilniuje, pagal Lietuvos įstatymus. Tai nepaveikia lankytojo teisės apeliuoti remiantis vietiniais ar tarptautiniais įstatymais ar susitarimais, jeigu šios teisinės nuostatos taikytinos santykiams tarp Rumeks-NNZ ir lankytojo.
6.2. Lankytojas yra atsakingas už šalies, iš kurios lankosi šioje svetainėje, taikytinų teisės aktų laikymąsi.
6.3. Jeigu pasirodys, jog šios naudojimo sąlygos yra dalinai arba visiškai neįpareigojančios, ar galimai atšauktinos, tikimasi, jog šalys susitarė naudoti tuos Naudojimo Sąlygų punktus, kurie  labiausiai atitinka jų tikslą ar funkciją reprezentuojantį susitarimą ir tai nepaneigia anuliavimo arba atšaukimo.
6.4. Šių naudojimo sąlygų originalo kalba yra olandų. Todėl olandiškas tekstas turi teisinę viršenybę.